Red de Broekhuizerlaan

Maak samen bezwaar tegen de kap van 313 eeuwenoude beuken in Leersum!

De werkgroep Utrechtse Heuvelrug van de Partij voor de Dieren lanceert reddebroekhuizerlaan.nl, een website voor inwoners en iedereen die zich betrokken voelt, om samen bezwaar te kunnen maken tegen het besluit van de gemeente toestemming te verlenen voor het kappen van 313 beuken aan de Broekhuizerlaan in Leersum en herplant.

15 december jongstleden heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten, dat alle beuken gekapt mogen worden en vervangen door jonge beukenboompjes. De kap van de 313 bomen is overigens pas de eerste fase van de vernietiging van dit levende rijksmonument. Op termijn volgen nog twee aanvragen. In totaal worden bijna 1000 monumentale bomen gekapt.

Elke Nederlander mag tot 26 januari 2021 bezwaar maken tegen dit besluit. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug biedt iedereen de gelegenheid om samen bezwaar te maken. Samen bezwaar maken kan heel eenvoudig via een collectieve zienswijze. Alle argumenten tegen de kap zijn hierin op een rij gezet en de gemeente wordt gevraagd verantwoording af te leggen voor haar beslissing.

De conclusie van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug is dat de gemeente deskundige adviezen negeert, burgers niet goed voorlicht over de daadwerkelijke staat van de bomen en tot op heden niet is ingegaan op duurzame alternatieven voor het behoud van de laan.

De collectieve zienswijze kan men nalezen en invullen via www.reddebroekhuizerlaan.nl