Uitkomsten WOB verzoek

Persbericht

Leersum, 17 november 2020

WOB verzoek Partij voor de Dieren bomenkap Broekhuizerlaan bekend. Onafhankelijk onderzoek Bomenstichting toont aan dat er alternatieven zijn.

Deze zomer heeft de Bosgroep Midden Nederland een verzoek ingediend tot kap en herplant van 313 beukenbomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum. Naar aanleiding van het kapverzoek hebben de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug en Urgenda deze zomer meerdere acties gevoerd, o.a. een actie met treetags, een witte lintenactie, een handtekeningenactie, schriftelijke vragen aan de Gemeenteraad en een online petitie. De handtekeningen en de petitie zijn aangeboden aan Raad en College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Tevens heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug heeft een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Uit beide bronnen komt het volgende naar voren:

  1. Alhoewel het kapverzoek 313 bomen betreft, bevestigt de provincie dat in totaal 1000 bomen in termijnen gekapt gaan worden.

  2. Er mag geen herplanting plaatsvinden met lindes, maar met beuken. Het gaat om herstel van een rijksmonument, bestaande uit beuken.

  3. In 2017 is een onderzoek uitgevoerd door de Bosgroep, (aanvrager van de kap en belanghebbende in deze zaak). In totaal zijn 479 bomen onderzocht in diverse lanen in het gebied. 85% van de bomen bleek redelijk tot goed.

  4. Augustus 2020 is door de Bosgroep (belanghebbende) in opdracht van de gemeente een quickscan uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de conditie van de bomen iets is verminderd. Ca 83% blijkt echter nog steeds redelijk tot goed en is er slechts een geringe afname van de boskwaliteit.

  5. De gemeente heeft in augustus de Broekhuizerlaan als onveilig bestempeld en sluit deze af in geval van storm, waarbij tot op heden geen stormschade is opgetreden.

  6. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhouden en het zorgdragen voor de vervanging van dode bomen (13 in totaal). De gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft aan geen overtreding te hebben geconstateerd en niet handhavend te hebben opgetreden de afgelopen 6 jaar.

Inmiddels heeft ook de Bomenstichting zich aangesloten bij het initiatief tot behoud van de bomen. Met behulp van crowdfunding heeft de Bomenstichting een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de conditie van de bomen. Uit dit onderzoek blijkt dat er wel degelijk alternatieven zijn, aldus de Bomenstichting.

De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug staat op het standpunt dat de Broekhuizerlaan een zeer waardevol ecosysteem is, dat behouden moet blijven, helemaal in deze tijd van klimaatverandering.

De reactie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op het WOB verzoek kunt u hier nalezen