Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 8 juni 2020

Onderwerp: 1. Aanvraagdocument Herstel Broekhuizerlaan

20200608 Aanvraagdocument.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 9 juni 2020

Onderwerp: 2. Persbericht herstelwerkzaamheden Broekhuizerlaan

20200609 Persbericht Bosgroep Midden-Nederland.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 8 juni 2020

Onderwerp: 3. Kaart met locaties en kadastrale perceelnummers

20200608 Bijlage Kadastrale kaart.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 8 juni 2020

Onderwerp: 4. Cultuurhistorische quick scan Broekhuizerlaan

20171117 Quickscan cultuurhistorie Debie en Verkuil.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 8 juni 2020

Onderwerp: 5. Begrenzing uitvoering Fase 1

20200608 Bijlage plangebied.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 8 juni 2020

Onderwerp: 6. Kaart 2 - Kapplan fase 1

20200608 Bijlage Kaart bomen.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 8 juni 2020

Onderwerp: 7. Kaart 3 - ontwerp aanplant fase 1

20200608 Bijlage Ontwerp herplant.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 8 juni 2020

Onderwerp: 8. Toelichting herstel Broekhuizerlaan - fase 1

20200608 Toelichting Herstel Broekhuizerlaan - Fase 1.pdf

Van: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: 16 juni 2020

Onderwerp: 13. Aanvraagdocument Monumenten en aanleggen

20200616 Aanvraagdocument Monumenten en Aanleggen.pdf

Van: ADC ArcheoProjecten

Datum: 29 juni 2020

Onderwerp: 14. Programma van eisen opgraven landbodems - variant Archeologische Begeleiding

20200630 Programma van Eisen voor Archeologische begeleiding.pdf

Van: Provincie Utrecht

Datum: 24 juli 2020

Onderwerp: 22. Advies over herstel Broekhuizerlaan

20200728 Advies Provincie Utrecht.pdf

Van: Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Datum: 31 juli 2020

Onderwerp: 23. Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

20200731 Advies RCE.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 11 augustus 2020

Onderwerp: 16. Aanvullende stukkeb pré advies RCE

20200811 Aanvullende notitie preadvies RCE.pdf

Van: Mooi Sticht

Datum: 12 augustus 2020

Onderwerp: 20. monumentenadvies vellen en herplanten van bomen op de Broekhuizerlaan

20200812 Advies monumentencommissie MooiSticht.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 13 augustus 2020

Onderwerp: Quick scan 'Lanen Broekhuizen'

Verslag quickscan Lanen Broekhuizen anoniem.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 14 augustus 2020

Onderwerp: 17. Aanvullende notitie nav advies MooiSticht

20200814 Aanvullende notitie nav advies MooiSticht.pdf

Van: Universiteit Wageningen

Datum: 14 augustus

Onderwerp: 18. plaats nieuwe bomen

Van: College B&W

Datum: 18 augustus 2020

Onderwerp: Procedure herstel Broekhuizerlaan te Leersum

20200818 RIB Procedure herstel Broekhuizerlaan te Leersum.pdf

Van: Bosgroep Midden Nederland

Datum: 25 augustus 2020

Onderwerp: Verklaring discrepantie aantallen

Van: Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Datum: 2 oktober 2020

Onderwerp: 24. Reactie aanvulling op stukken Broekhuizerlaan door Bosgroep

20201002 Aanvullend advies RCE.pdf

Van: MooiSticht

Datum: 6 oktober 2020

Onderwerp: 21. Monumentenadvies vellen en herplanten van bomen op de Broekhuizerlaan

20201006 Definitief advies Mooi Sticht.pdf

Van: Interne adviseur Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: 26 oktober 2020

Onderwerp: 25. Advies vanuit bomen voor aanplanten Broekhuizerlaan

20201102 Advies interne adviseur Bomen.pdf

Van: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: 5 november

Onderwerp: 26. Intern advies Natuur en Landschap

20201105 Advies interne adviseur Natuur & Landschap.pdf

Van: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: 8 december 2020

Onderwerp: Stand van zaken herstel Broekhuizerlaan

20201208 RIB Stand van zaken vergunning herstel Broekhuizerlaan .pdf.

Van: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: 15 december 2020

Onderwerp: Omgevingsvergunning ontwerpbesluit

20201215 Ontwerpbesluit.pdf

Van: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: 15 december 2020

Onderwerp: Ontwerpbesluit herstel Broekhuizerlaan te Leersum

20201215 RIB Ontwerpbesluit herstel Broekhuizerlaan te Leersum.pdf

Van: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: 16 december 2020

Onderwerp: Persbericht Herstel Broekhuizerlaan in Leersum

20201216 Persbericht Herstel Broekhuizerlaan in Leersum.pdf