Red de Broekhuizerlaan

Maak samen bezwaar tegen de kap van 313 eeuwenoude beuken in Leersum

15 december heeft het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug haar ontwerpbesluit bekend gemaakt ten aanzien van de aanvraag voor aanpassing van de monumentale Broekhuizerlaan. Zij heeft besloten dat alle 313 beuken gekapt en vervangen mogen worden door jonge aanplant. De gemeenteraad staat bij deze beslissing volledig buitenspel.

Iedereen mag tot en met 28 januari 2021 bezwaar aantekenen tegen dit besluit door een zienswijze in te dienen. In bijgaande zienswijze zijn alle argumenten tegen de kap op een rij gezet en wordt de gemeente gevraagd verantwoording af te leggen voor haar beslissing.

De conclusie is dat de gemeente deskundige adviezen negeert, burgers niet goed voorlicht over de daadwerkelijke staat van de bomen en tot op heden niet is ingegaan op duurzame alternatieven voor het behoud van de laan.